Zgłoszenie instalacji PEM – Stacja radiofuzyjna PSN Infrastruktura "Białystok EC" ul. Gen. Wł. Andersa 15

Tytuł
Zgłoszenie instalacji PEM – Stacja radiofuzyjna PSN Infrastruktura "Białystok EC" ul. Gen. Wł. Andersa 15
Oznaczenie prowadzącego instalację
PSN Infrastruktura Sp. z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.2.115.2019
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2019-12-30

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: