Informacja dot. instalacji PEM - BT11668 BIA ZWIERZYNIEC ul. Cieszyńska 3

Tytuł
Zgłoszenie instalacji PEM - BT11668 BIA ZWIERZYNIEC ul. Cieszyńska 3
Oznaczenie prowadzącego instalację
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
Nr zgłoszenia / informacji
DOŚ-I.6222.2.105.2019
Data zarejestrowania zgłoszenia/informacji
2019-11-08

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: