Zagospodarowanie parku przy ulicy Fredry w Białymstoku – etap II

Przedmiot zamówienia Zagospodarowanie parku przy ulicy Fredry w Białymstoku – etap II
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.23.2017
Termin składania ofert 2017-07-13
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Karolina Malinowska – w sprawach merytorycznych; Edyta Kotyńska - Słyż – w sprawach proceduralnych.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego "HYDROS" Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp.j. ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok
Cena brutto 2 493 630,19 zł

Feedback

wynik operacji: 8+7