Zagospodarowanie parku przy ulicy Fredry w Białymstoku – etap II

Przedmiot zamówienia Zagospodarowanie parku przy ulicy Fredry w Białymstoku – etap II
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.23.2017
Termin składania ofert 2017-07-04
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Karolina Malinowska – w sprawach merytorycznych; Edyta Kotyńska - Słyż – w sprawach proceduralnych.

Feedback

wynik operacji: 7-4