Wykonanie zadaszeń przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie ulic Kolejowej, Zwycięstwa i Św. Rocha w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Wykonanie zadaszeń przejścia podziemnego pieszo – rowerowego pod torami kolejowymi w rejonie ulic Kolejowej, Zwycięstwa i Św. Rocha w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.22.2023
Termin składania ofert
2023-04-13
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Anna Hodun, tel. 85 869 6029; 2.w sprawach proceduralnych: Justyna Popławska, tel. 85 869 6737 ; Justyna Sawczyńska, tel. 85 879 7237
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony