Wykonanie robót zewnętrznych związanych z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70

Przedmiot zamówienia Wykonanie robót zewnętrznych związanych z termomodernizacją i zagospodarowaniem terenu Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.44.2017
Termin składania ofert 2017-10-30
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych Monika Sakowska, w sprawach proceduralnych Anna Biendzio

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11+8