Realizacja projektu zieleni w ul. Jurowieckiej i na skwerze im. ks. H. Szlegiera w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń

Przedmiot zamówienia
Realizacja projektu zieleni w ul. Jurowieckiej i na skwerze im. ks. H. Szlegiera w Białymstoku wraz z pielęgnacją nasadzeń
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.19.2020
Termin składania ofert
2020-04-03
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Martyna Kowalik-Strapczuk, tel. 85 869 6415, Monika Kordiukiewicz, tel. 85 879 7444, w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. 85 869 6404

Feedback