Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu

Przedmiot zamówienia Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-VII.271.6.2017.MZ
Termin składania ofert 2017-06-30
Kategoria Usługi
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Marek Zalewski, Paulina Bajko

Feedback

wynik operacji: 9*2