Opracowanie „Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020” oraz „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku”

Przedmiot zamówienia
Opracowanie „Raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku do roku 2020” oraz „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DOŚ-III.271.11.2020
Termin składania ofert
2020-09-25
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Pan Tomasz Czubaty - pok. 1110, nr tel. (85) 869 6528
Wykonawca
Atmoterm S.A. ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole
Cena brutto
102 090,00

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.