Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowej 23 w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.109.2019
Termin składania ofert
2020-01-08
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Wojciech Perkowski, tel. 85 869 6519, w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. 85 869 6475.
Wykonawca
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROS” Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza Sp. J., ul. Dąbrowskiego 28, 15-950 Białystok
Cena brutto
223 000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.