Odbudowa i rozbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku wraz z przebudową oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidującej z odbudową rowu

Przedmiot zamówienia
Odbudowa i rozbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku wraz z przebudową oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej kolidującej z odbudową rowu
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.3.2020
Termin składania ofert
2020-02-13
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Krzysztof Markowski, tel. (85) 879 72 04; w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. (85) 869 64 75

Feedback