Interwencyjne usuwanie graffiti na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Interwencyjne usuwanie graffiti na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DGK-IV.271.15.2021
Termin składania ofert
2021-05-07
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Wojciech Perkowski – 15-021 Białystok, ul. Kamienna 17, pok. nr 210, tel. 85 869 6519, e- mail: dgk@um.bialystok.pl

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.