Budowa ulic: Familijnej i Czerwonego Kapturka w Białymstoku wraz z budową infrastruktury

Przedmiot zamówienia Budowa ulic: Familijnej i Czerwonego Kapturka w Białymstoku wraz z budową infrastruktury
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.28.2017
Termin składania ofert 2017-05-12
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Edyta Kulesza, tel. (85) 869 60 92,w sprawach proceduralnych: Anna Biendzio, tel. (85) 869 6280

Feedback

wynik operacji: 6*3