Budowa/przebudowa ścieżek rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych na terenie miasta Białegostoku II

Przedmiot zamówienia Budowa/przebudowa ścieżek rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych na terenie miasta Białegostoku II
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.76.2017.MZ
Termin składania ofert 2017-10-27
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska, tel. (85)869 67 65, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska tel. (85) 869 69 32

Feedback

wynik operacji: 10+2