„Przebudowa ulicy Marczukowskiej w Białymstoku na odcinku od mostu do ul. Hetmańskiej wraz z budową dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w granicach pasa drogowego ul. Gen. Wł. Sikorskiego, ul. W. Witosa, ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej”

Przedmiot zamówienia
„Przebudowa ulicy Marczukowskiej w Białymstoku na odcinku od mostu do ul. Hetmańskiej wraz z budową dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w granicach pasa drogowego ul. Gen. Wł. Sikorskiego, ul. W. Witosa, ul. Marczukowskiej i ul. Hetmańskiej”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.71.2017.EK
Termin składania ofert
2017-10-19
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Edyta Kulesza, tel. 85 869 60 92 , w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. 85 869 69 32
Wykonawca
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena brutto
3 388 127,40 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony