ul. Władysława Broniewskiego 19 m 8

Lokalizacja (położenie)
ul. Władysława Broniewskiego 19 m 8
Przeznaczenie
lokal mieszkalny
Cena wywoławcza
151 060,00 zł
Termin przetargu
2021-03-17
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Adrian Modzelewski tel. (85) 879-74-42

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.