Uchwała nr XVI/240/15

W sprawie
uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015-2022 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych, które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego”,
Nr uchwały
XVI/240/15
Data uchwalenia
2015-12-14

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: