Uchwały Rady Miasta - Kadencji 2018-2023

Dostępne: 285 wyników ze wszystkich kategorii.

Uchwała nr XVIII/284/19

W sprawie: nadania statutu Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku

Nr uchwały: XVIII/284/19

Data uchwalenia: 2019-12-09

Uchwała nr XVIII/283/19

W sprawie: nadania statutu „Schronisku dla Zwierząt” w Białymstoku

Nr uchwały: XVIII/283/19

Data uchwalenia: 2019-12-09

Uchwała nr XVIII/282/19

W sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert

Nr uchwały: XVIII/282/19

Data uchwalenia: 2019-12-09

Uchwała nr XVIII/281/19

W sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Białegostoku

Nr uchwały: XVIII/281/19

Data uchwalenia: 2019-12-09

Uchwała nr XVIII/280/19

W sprawie: pozbawienia części Placu Jana Pawła II kategorii drogi gminnej

Nr uchwały: XVIII/280/19

Data uchwalenia: 2019-12-09

Uchwała nr XVIII/279/19

W sprawie: pozbawienia części Rynku Kościuszki kategorii drogi powiatowej

Nr uchwały: XVIII/279/19

Data uchwalenia: 2019-12-09

Uchwała nr XVIII/278/19

W sprawie: sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 28 – Dojlidy Górne,

Nr uchwały: XVIII/278/19

Data uchwalenia: 2019-12-09

Uchwała nr XVIII/277/19

W sprawie: nadania nazwy ulicy, położonej na osiedlu nr 10 – Wygoda

Nr uchwały: XVIII/277/19

Data uchwalenia: 2019-12-09

Uchwała nr XVIII/276/19

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku

Nr uchwały: XVIII/276/19

Data uchwalenia: 2019-12-09

Uchwała nr XVIII/275/19

W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Białystok

Nr uchwały: XVIII/275/19

Data uchwalenia: 2019-12-09

Feedback