Uchwała nr XVI/246/19

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2019 – 2036
Nr uchwały XVI/246/19
Data uchwalenia 2019-11-25

Feedback