Uchwała nr XV/244/19

W sprawie
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów, placów zabaw, boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich
Nr uchwały
XV/244/19
Data uchwalenia
2019-10-28

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.