Uchwała nr XV/244/19

W sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów, placów zabaw, boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich
Nr uchwały XV/244/19
Data uchwalenia 2019-10-28

Feedback