[Kadencja 2006-2010] 641

W sprawie
odtwarzania muzyki w parku Planty
Data złożenia
2010-09-13
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Stawnicki Krzysztof Jan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 641

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.