[Kadencja 2006-2010] 398

W sprawie
wyrównania nawierzchni ulic na os. Pieczurki
Data złożenia
2009-03-30
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Biały Alicja
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 398

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.