Zostało wydane na wniosek postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 20.06.2017r. nr 87/2017, znak sprawy URB-VII.6733.61.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tytuł
Zostało wydane na wniosek postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z dnia 20.06.2017r. nr 87/2017, znak sprawy URB-VII.6733.61.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.