Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia obręb 26, przy ul. Laurowej, ul. Pszenicznej w Białymstoku.

Tytuł
Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia obręb 26, przy ul. Laurowej, ul. Pszenicznej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.