Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działkach nr geodezyjny gr. 1/50, 1/57, 1/58, obręb 25, przy ul. Helskiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działkach nr geodezyjny gr. 1/50, 1/57, 1/58, obręb 25, przy ul. Helskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback