Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i średniego napięcia 15 kV, obr. 20 przy ul. Baranowickiej i Plażowej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i średniego napięcia 15 kV, obr. 20 przy ul. Baranowickiej i Plażowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback