Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, zlokalizowanej na działkach nr geodezyjny 184/73, 165/76, 165/18, 165/21, 165/71, 165/72, 165/74 obr. 08 przy ul. Gen. J. Bema w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, zlokalizowanej na działkach nr geodezyjny 184/73, 165/76, 165/18, 165/21, 165/71, 165/72, 165/74 obr. 08 przy ul. Gen. J. Bema w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback