Została wydana decyzja dotycząca budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV obr. 14 przy ul. Mjr. Hubala w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja dotycząca budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV obr. 14 przy ul. Mjr. Hubala w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.