Został zebrany materiał dowodowy dotyczący budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielone Jabłuszko i ul. Halickiej w Białymstoku.

Tytuł
Został zebrany materiał dowodowy dotyczący budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Zielone Jabłuszko i ul. Halickiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.