Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 03 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zezwolenia na niezwłoczne zajęcie działki położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) numerem 1867/27 o pow. 0,0517 ha, a także nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Tytuł
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 03 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zezwolenia na niezwłoczne zajęcie działki położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) numerem 1867/27 o pow. 0,0517 ha, a także nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.