Zawiadomienie o wydaniu w dniu 19 stycznia 2022 r. decyzji nr DSK-VI.6853.7.2020 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 03 (Antoniuk) jako działka nr 213/55 o pow. 1,4603 ha.

Tytuł
Zawiadomienie o wydaniu w dniu 19 stycznia 2022 r. decyzji nr DSK-VI.6853.7.2020 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 03 (Antoniuk) jako działka nr 213/55 o pow. 1,4603 ha.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: