zawiadomienie o wydanej decyzji z dnia 15.01.2020 r. nr 22/2020 znak DAR-V.6740.2.22.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Płockiej w Białymstoku

Tytuł
zawiadomienie o wydanej decyzji z dnia 15.01.2020 r. nr 22/2020 znak DAR-V.6740.2.22.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Płockiej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback