zawiadomienie o wydanej decyzji z dnia 14.01.2020 r. nr 18/2020 znak DAR-V.6740.2.20.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi do Olmont (powiatowej) wraz z infrastrukturą od skrzyżowania z ul. Ciołkowskiego i Wiosenną do granic miasta Białegostoku

Tytuł
zawiadomienie o wydanej decyzji z dnia 14.01.2020 r. nr 18/2020 znak DAR-V.6740.2.20.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi do Olmont (powiatowej) wraz z infrastrukturą od skrzyżowania z ul. Ciołkowskiego i Wiosenną do granic miasta Białegostoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback