zawiadomienie o wydanej decyzji nr 40/2020 z dnia 20.01.2020 r. znak DAR-V.6740.2.21.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kiemliczów - drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną

Tytuł
zawiadomienie o wydanej decyzji nr 40/2020 z dnia 20.01.2020 r. znak DAR-V.6740.2.21.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Kiemliczów - drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback