Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przy ul. W. Broniewskiego, H. Ordonówny w Białymstoku.

Tytuł
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przy ul. W. Broniewskiego, H. Ordonówny w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.