Zawiadomienie Nr DSK-VI.6853.7.2021 o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu dotyczącym ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku w obrębie 25 oznaczonej jako działka nr 42/28 o pow. 0,0471 ha.

Tytuł
Zawiadomienie Nr DSK-VI.6853.7.2021 o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu dotyczącym ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w Białymstoku w obrębie 25 oznaczonej jako działka nr 42/28 o pow. 0,0471 ha.
Kategoria Aktualności
Zawiadomienia
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony