Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, sieci kablowej oświetleniowej, sieci gazowej do 0,5 MPa, zlokalizowanych przy ul. Konstytucji 3-go Maja, Działkowej, Studziennej w Białymstoku.

Tytuł
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, sieci kablowej oświetleniowej, sieci gazowej do 0,5 MPa, zlokalizowanych przy ul. Konstytucji 3-go Maja, Działkowej, Studziennej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.