Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie garażu wielopoziomowego na samochody osobowe na nieruchomości przy Wołodyjowskiego, działka 1993 oraz części działki 1994

Tytuł
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie garażu wielopoziomowego na samochody osobowe na nieruchomości przy Wołodyjowskiego, działka 1993 oraz części działki 1994
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.