Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczenia węzła cieplnego na pomieszczenia magazynowe i komunikację na części nieruchomości nr ew. gr.1756/1 położonej w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 23

Tytuł
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: przebudowie i rozbudowie budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczenia węzła cieplnego na pomieszczenia magazynowe i komunikację na części nieruchomości nr ew. gr.1756/1 położonej w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 23
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback