Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Studziennej.

Tytuł
Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przy ul. Studziennej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback