Wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego montażu i eksploatacji ścian lakierniczych w firmie Concession Europe Sp. z o. o., przy ul. Gen. George’a Pattona 4.

Tytuł
Wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego montażu i eksploatacji ścian lakierniczych w firmie Concession Europe Sp. z o. o., przy ul. Gen. George’a Pattona 4.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback