Skompletowanie akt sprawy dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami i lokalami handlowo – usługowo – biurowymi, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej.

Tytuł Skompletowanie akt sprawy dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami i lokalami handlowo – usługowo – biurowymi, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej.
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback