XXXIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 24 maja 2021 r.

Tytuł
XXXIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 24 maja 2021 r.
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

XXXIX sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się w dniu 24 maja 2021 r. w częściowo zdalnym trybie obradowania tj. stacjonarnie w strefie czerwonej VIP Stadionu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słoneczna 1 oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Początek obrad godz. 9.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Porządek obrad, projekty uchwał i wyniki głosowań w dniu sesji online - zobacz

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Szczegółowe zasady uczestnictwa w sesji określa Ogłoszenie o warunkach odbywania sesji Rady Miasta Białystok zwołanej na dzień 24 maja 2021 r.

 • Porządek obrad XXXIX sesja RMB _ 24 maja 2021 r (do odczytu) (DOC, 62,5 KB)

 • Ogloszenie o warunkach odbywania sesji 24 maja 2021 r. (PDF, 60,44 KB)

 • Druk Nr 545 ( do odczytu) (PDF, 356,21 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia treści projektu statutu Muzeum Pamięci Sybiru w celu przekazania do uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 • Druk Nr 546 ( do odczytu) (PDF, 185,08 KB)

  projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Białystok w roku szkolnym 2021/2022 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców

 • Druk Nr 547 (do odczytu) (PDF, 489,38 KB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Białegostoku

 • Druk Nr 548 (do odczytu) (PDF, 195,14 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego w Białymstoku.

 • Druk Nr 549 ( do odczytu) (PDF, 194,35 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 2 w Białymstoku

 • Druk Nr 550 (do odczytu) (PDF, 195,92 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Białymstoku

 • Druk Nr 551 (do odczytu) (PDF, 195,2 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 4 w Białymstoku.

 • Druk Nr 552 ( do odczytu) (PDF, 194,9 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 5 w Białymstoku

 • Druk Nr 553 (do odczytu) (PDF, 193,91 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku

 • Druk Nr 554 (do odczytu) (PDF, 195,33 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 7 w Białymstoku

 • Druk Nr 555 (do odczytu) (PDF, 196,05 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 8 w Białymstoku

 • Druk Nr 556 (do odczytu) (PDF, 353,03 KB)

  projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej „Schronisko dla Zwierząt” w Białymstoku i nadania statutu

 • Druk Nr 557 (do odczytu) (PDF, 562,83 KB)

  projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2021 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Białegostoku, realizowanych przez osoby fizyczne

 • Druk Nr 558 (do odczytu) (PDF, 195,65 KB)

  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie

 • Druk Nr 559 (do odczytu) (PDF, 187,1 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów

 • Druk Nr 560 (do odczytu) (PDF, 185,7 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Kultury i Promocji Miasta

 • Druk Nr 561.pdf (PDF, 1,54 MB)

  projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11 - Piasta I i na 13 - Skorupy

 • Druk Nr 562 ( do odczytu) (PDF, 2,12 MB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2021 rok

 • Druk Nr 563 ( do odczytu) (PDF, 552,74 KB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2021 – 2040

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: