Informacja w sprawie sesji Rady Miasta Białystok

Tytuł
Informacja w sprawie sesji Rady Miasta Białystok
Kategoria Aktualności
Rada Miasta - kadencja 2018-2023

W związku z wprowadzeniem przez Rząd RP stanu zagrożenia epidemicznego Przewodniczący Rady Miasta pan Łukasz Prokorym podjął decyzję o niezwoływaniu planowej sesji Rady Miasta Białystok. W przypadku koniecznym do zapewnienia właściwego funkcjonowania miasta Białystok w czasie epidemii koronawirusa na wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku będzie mogła odbyć się tzw. nadzwyczajna sesja rady.

Organizacja sesji nadzwyczajnej będzie poddana rygorom wynikającym z regulacji przyjętych przez Rząd RP, na sali obrad nie będzie mogło przebywać więcej niż 50 osób. Przewodniczący Rady Miasta wystąpił też z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego o zgodę na odbycie sesji bez udziału publiczności. Na stronie internetowej www.bialystok.pl będzie prowadzona transmisja obrad.

Feedback