Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy Alei 1000-lecia P. Polskiego i ul. Kombatantów.

Tytuł
Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy Alei 1000-lecia P. Polskiego i ul. Kombatantów.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback