Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 2000 kW, przy ul. Produkcyjnej 102.

Tytuł
Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 2000 kW, przy ul. Produkcyjnej 102.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback