Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Ciepłej.

Tytuł
Przesłanie do SKO w Białymstoku akt sprawy i odwołania od decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Ciepłej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback