Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibach Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 oraz Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, przy ul. Gen. Józefa Bema 89/1, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń, na okres 6 tygodni, tj. od dnia 17 marca 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.- Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony na 2020 rok,- Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na 2020 rok.

Tytuł
Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibach Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 oraz Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, przy ul. Gen. Józefa Bema 89/1, zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń, na okres 6 tygodni, tj. od dnia 17 marca 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r. - Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony na 2020 rok, - Lista osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na 2020 rok.
Kategoria Aktualności
Najem lokali

Feedback