Postanowienie dotyczące sprostowania z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowo-biurowego w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tytuł
Postanowienie dotyczące sprostowania z urzędu omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-handlowo-biurowego w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback