Pismo Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa kampanii informacyjnej - „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

Tytuł
Pismo Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa kampanii informacyjnej - „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”
Kategoria Aktualności
Informacje

Pismo Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące prowadzenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa kampanii informacyjnej - „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI” mającej na celu poszerzenie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.  
Materiały informacyjno - promocyjne do pobrania i wykorzystania w prowadzonej akcji znajdują się na stronie www.polskasmakuje.pl w zakładce PRODUKT POLSKI (https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/).

Feedback