Ogłoszenie o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac zespołów roboczych nad opracowaniem Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030

Tytuł
Ogłoszenie o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac zespołów roboczych nad opracowaniem Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Białegostoku na lata 2021-2030
Kategoria Aktualności
Informacje

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.